JDRI

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Home Udvalg ATV

ATV

Email Udskriv PDF

JDR ATV

FORMÅL: Oprettelse af en selvstændig ATV afdeling under JDRI. Afdelingen skal være et samlingssted for ATV kørere under JDRI, både socialt og idrætsmæssigt. Afdelingen skal sikre en sikker/lovlig gennemførelse af ATV aktiviteter ved regimentet.

 §1 :

JDR ATV er en del af JDRI og skal til enhver tid rette sig efter anvisninger og regler udstukket af JDRI.


 § 1.1 Økonomi / risiko :

Stk 1. Afdelingen kan ikke yde økonomisk støtte til udøvere ifm. Deres sport. Udøvere kører for egen regning og risiko. Der ydes ikke erstatning ved evt. ødelagt materiel eller skader på personer.

 

§1.2 Ansvar :

Kopi af JDR ATV regler og vedtægter vil blive udleveret/gennemgået ved indmelding i JDR ATV. Underskrift sikrer at medlemmet er indforstået med regler og vedtægter.

 

§ 2 Terræn :

Holstebro øvelsesterræn / Finderup øvelsesterræn kan anvendes. ( koordineres med REG og LSEHOL ).

Stk 1. Afdelingen koordinerer lån af terræn i samarbejde med JDRI og LSEHOL.

Stk 2. Tildelte TN skal overholdes til enhver tid.

Stk 3. Ved lån af TN må der kun køres i etablerede spor. Kørsel i bevoksninger, indhegninger og på volde er forbudt. Kørsel i Vestre plantage er strengt forbudt. Brud på førnævnte vil medføre øjeblikkelig ekskludering af afdelingen og inddragelse af kørelicens samt evt. politi anmeldelse.

Stk 4. Lån af TN skal ske så der er mindst mulig belastning for naboer i forhold til støj.

Stk 4.4 Aktiviteter afholdes i videst mulig omfang så det kan dækkes ind af det allerede eksisterende støjbillede, og derved ikke belaster omgivelserne yderligere.

Stk 5. Hvis skader på TN skal udbedres af LSEHOL og der forventes en regning for dette, er det for skadevolders egen regning.

Stk 6. Der skal udvises størst mulig hensyn til dyre/plante livet samt andre gæster i TN.

Stk 7. Der kan maksimalt køre 10 køretøjer ad gangen af hensyn til omgivelserne. Dvs. hvis der dukker 15 op må der inddeles i hold. ( antal koordineres med LSEHOL ).

Stk 8. Der må kun køres i begrænset tidsrum ( tider koordineres med LSEHOL ).

Stk 9. MIL aktiviteter har til enhver tid fortrins ret.

Stk 10. Større arrangementer skal godkendes af REG, LSEHOL samt JDRI.

 

§ 3 Kørelicens / kørselstilladelse :

Stk 1. Kørelicens vil kun blive udstedt hvis man er gyldigt medlem af JDRI.

Stk 1.1 Kørelicens er ikke ensbetydende med at man må køre i TN.

Stk 2. Kørelicens vil være farvet, med billede, MA nr, cpr nr, navn og licens nr.

Stk 3. Kørelicens er personlig og kan ikke overdrages til andre. Brud på dette vil medføre inddragelse af tilladelsen og ekskludering af JDR ATV.

Stk 4. Køretilladelser i TN udstedes kun af JDR ATV ansvarlig, godkendt af JDRI.

Stk 4.4. Køretilladelser i TN opbevares ved JDR ATV ansvarlig.

Stk 5. Det er kun tilladt medlemmer af JDR ATV at tage eventuelle gæster/pårørende med i TN efter godkendelse af JDR ATV ansvarlige. Medlemmet hæfter for eventuelle skader forvoldt af gæster/pårørende. Hvis gæster/pårørende overtræder gældende regler hæfter medlemmet med egen licens. Ved godkendelse skal liste udvisende navn og CPR-NR over gæster opbevares ved JDR ansvarlige, medlemmet samt afleveres ved HV JDR før udkørsel. Der kan kun gives tilladelse til et meget begrænset antal gæster/pårørende. ( antal koordineres med LSEHOL ).

Stk 6. Kører skal altid kunne legitimere sig med kørelicens samt MIL ID-kort.

Stk 6.1 Gæster skal altid kunne legitimere sig med billed-ID med CPR-NR, samt være på gæste listen.

Stk 7. Medlems/licens register opbevares ved JDR ATV ansvarlige samt JDRI.


§ 4 Kørsel :

Stk 1. FÆRDSELSLOVEN SKAL TIL ENHVER TID OVERHOLDES.

Stk 2. Brug af cross quad, cross/enduro cykler, samt diverse tun udstødninger er ikke tilladt grundet støj gener. JDR ATV forbeholder sig ret til at afvise ethvert køretøj der larmer mere end tilladt. ( støj regulativ vil blive udarbejdet i samarbejde med LSEHOL ).

Stk 3. Brud på stk 1-2 kan medføre inddragelse af køretilladelse samt kørelicens.

Stk 4. Der skal altid anvendes det korrekte sikkerheds udstyr i forbindelse med kørsel. Man skal altid køre to i tilfælde af uheld. Der skal altid forefindes signalmidler så man kan komme i kontakt med enten HV JDR eller alarm centralen.

Stk 5. Det er kun tilladt medlemmer af JDR ATV at køre i TN efter godkendt ansøgning.

Stk 6. Medlemmer af JDR ATV samt gæster/pårørende, skal til enhver tid efterleve anvisninger/ordrer givet af LSEHOL, HV JDR samt JDR ATV ansvarlige.

Stk 7. Ved kørsel udenfor normal arbejdstid skal kører henvende sig i HV JDR og aflevere en kopi af kørselstilladelse.

 

Dette initiativ skal ses som et forsøg på at få en sjov og krævende sport ind i ordnede rammer ved regimentet.

Dette er et arbejdsudkast, ændringer vil forekomme..

 

B. Hartmann KTHJ / 1.HBUESK

 


CrossFit Journal: The Performance-Based Lifestyle Resource